Courses Scheduled

Drawing

ตารางเรียนวิชาวาดเส้น ม.1- ม.6

12 ครั้ง / 36 ชั่วโมง

5,200 บาท

*เรียนขั้นต่ำ 2 ครั้ง / สัปดาห์

สมัคร DRAWING พร้อมกับวิชาภาค เหลือราคาคอร์สละ 4,680 บาท

วันอังคาร / พฤหัสบดี

 • รอบเช้า10:00 - 13:00 น.
 • รอบบ่าย14:00 - 17:00 น.
 • รอบเย็น17:30 - 20:30 น.
อัง
28
มี.ค.
พฤ
1
มี.ค.
อัง
6
มี.ค.
พฤ
8
มี.ค.
อัง
20
มี.ค.
พฤ
22
มี.ค.
อัง
27
มี.ค.
พฤ
29
พ.ค.
อัง
4
พ.ค.
พฤ
6
พ.ค.
อัง
11
พ.ค.
พฤ
13
 • วาดเส้น

วันอาทิตย์

 • รอบเช้า10:00 - 13:00 น.
 • รอบบ่าย14:00 - 17:00 น.
มี.ค.
อา
28
เม.ย.
อา
4
เม.ย.
อา
10
เม.ย.
อา
25
พ.ค.
อา
9
พ.ค.
อา
16
พ.ค.
อา
23
พ.ค.
อา
30
มิ.ย.
อา
6
มิ.ย.
อา
13
มิ.ย.
อา
20
มิ.ย.
อา
27
 • วาดเส้น

วันเสาร์

 • รอบเช้า10:00 - 13:00 น.
 • รอบบ่าย14:00 - 17:00 น.
มี.ค.
27
เม.ย.
3
เม.ย.
17
เม.ย.
24
พ.ค.
8
พ.ค.
15
พ.ค.
22
พ.ค.
29
มิ.ย.
3
มิ.ย.
12
มิ.ย.
19
มิ.ย.
26
 • วาดเส้น

วิชาภาค

12 ครั้ง / 36 ชั่วโมง

5,200 บาท

*เรียนขั้นต่ำ 2 ครั้ง / สัปดาห์

สมัคร DRAWING พร้อมกับวิชาภาค เหลือราคาคอร์สละ 4,680 บาท

วันเสาร์

 • รอบเช้า10:00 - 13:00 น.
 • รอบบ่าย14:00 - 17:00 น.
มี.ค.
27
เม.ย.
3
17
24
พ.ค.
8
15
22
29
มิ.ย.
5
12
19
26
 • ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ออกแบบนิเทศศิลป์

วันอาทิตย์

 • รอบเช้า10:00 - 13:00 น.
 • รอบบ่าย14:00 - 17:00 น.
มี.ค
อา
28
เม.ย.
อา
4
อา
10
อา
25
พ.ค.
อา
9
อา
16
อา
23
อา
30
มิ.ย.
อา
6
อา
13
อา
20
อา
27
 • ออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม

วันจันทร์

มี.ค.
30

Portfolio course

CommDe / Inda / DCD / CDP และ ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

126.5 ชั่วโมง

37,000 บาท

วันเสาร์

 • รอบเช้าและรอบบ่าย10:00 - 13:00 น. / 14:00 - 17:00 น.
ม.ค.
29
ก.พ.
5
12
19
26
มี.ค.
5
12
19
25
เม.ย.
2
9
23
30
พ.ค.
7
21
28
มิ.ย.
4
11
18
25
ก.ค.
2
9
23
 • เตรียมพร้อมพอร์ตโฟลิโอ
29/01/22

ปฐมนิเทศ แนะนำวิชา วิธีการทำ Portfolio วิธีเตรียมตัวสอบ เปิดสไลด์ตัวอย่างงานของรุ่นก่อนที่สอบติดแล้ว

12/02/22

Present งาน เทคนิคและรูปแบบที่ตนเองอยากทำ

ทุกสัปดาห์จะเป็นการคิดและสร้างสรรค์รูปแบบงานในเชิงสัมนา โดยเริ่มต้นตั้งแต่ คิด concept ประเภทงานที่เหมาะกัแต่ละบุคคล การเลือกใช้วัสดุ การพัฒนา และ เสนอแนวทางแก้ปัญหาไปจนถึงการปฏิบัติ จนครบจำนวนงานที่ต้องการ โดยในแต่ ละสัปกาห์จะมีการสำรวจความคืบหน้าในทุกวันพุธ เพื่อควบคุมแนวทางการทำงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

28/05/22

รวบรวมและคัดเลือกผลงานทั้งหมด เก็บรายละเอียดงานให้สมบูรณ์ เตรียมพร้อมจัดเตรียมทำรูปเล่ม

25/06/22

จัดรูปแบบ Layout เป็น Presentation โดยโปรแกรม Photoshop / Illustrator หรือ Indesign ในกรณีที่ต้องพิมพ์เป็นรูปเล่ม

รับจำนวนจำกัด 12 คนเท่านั้น
เรียนตามวันและคอร์สที่กำหนดเท่านั้น

FAQ

ราคาเท่าไหร่
Reprehenderit esse labore id veniam ut veniam non ex adipisicing amet ullamco dolor
ต้องเตรียมอะไรบ้าง
Reprehenderit esse labore id veniam ut veniam non ex adipisicing amet ullamco dolor
วาดรูปไม่เก่งเรียนได้มั้ย
Reprehenderit esse labore id veniam ut veniam non ex adipisicing amet ullamco dolor