PORTFOLIO (CommDe / Inda)

คอร์สสร้างสรรค์ผลงานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ

คอร์สทำ Portfolio สำหรับการศึกษาต่อในสาขาทางศิลปะหลักสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศโดย The Factory Studio&ArtHouse

คอร์สนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการรวบรวมผลงานเพื่อยื่นคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่ในระดับปริญญาตรีที่ CommDe / Inda คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ หรือ สาขาด้านศิลปะต่างๆในระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ ที่รับนักศึกษาด้วยการส่ง Portfolio

โดย มีรูปแบบในการเรียนการสอนที่ได้ผลดีที่สุดของเรา คือ การสร้างให้ผู้เรียน เรียนรู้ระบบวิธิคิด และ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างเป็นขั้นตอน และเป็น project เฉพาะตัว รู้จักวิธี present ผลงานอย่างเหมาะสม สร้างความเข้าใจและนำไปต่อยอดในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้จริง และสามารถดึงความเป็นตัวเองออกมาใส่ในผลงานของตัวเองได้อย่างเต็มที่

ด้วย การรับนักเรียนในคอร์สจำนวนจำกัดเพียง 12 คน ต่อ 1 กลุ่ม ซึ่งจะสามารถทำให้การดูแลเป็นไปได้อย่างทั่วถึง และ สร้างสรรค์งานได้อย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่ทางสตูดิโอกำหนดไว้