TCAS COURSES

คอร์สสำหรับเตรียมสอบเข้าสาขาศิลปะในระดับมหาวิทยาลัย

คอร์สเพื่อเตรียมตัวทำPortfolio(TCAS) สำหรับน้องๆชั้น ม.1-ม.6 เพื่อเตรียมตัวยื่นผลงานเพื่อคัดเลือกในทุกคณะ และสาขาด้านศิลปะ ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น จุฬาฯ ศิลปากร ลาดกระบังฯ ฯลฯ
คอร์สที่เปิดสอน ได้แก่

1.วาดเส้นมัณฑนศิลป์
2.
วาดเส้นจิตรกรรมฯ
3.
ออกแบบนิเทศศิลป์ / เรขศิลป์
4.
ออกแบบตกแต่งภายใน
5.
ออกแบบผลิตภัณฑ์
6.
ออกแบบเครื่องแต่งกาย
7.สถาปัตยกรรม

8.จิตรกรรมฯ / ทัศนศิลป์ / วิจิตรศิลป์

9.
ออกแบบประยุกต์ศิลป์